G.H. (GEORGE HENDRIK) BREITNER


Kunstenaars

Biografie

G.H. (GEORGE HENDRIK) BREITNER
1857 Rotterdam - 1923 Amsterdam

George Hendrik Breitner werd in 1857 geboren in Rotterdam. In 1876 vertrok hij naar Den Haag, waar hij zijn opleiding volgde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Hij werd lid van het schilderkunstige genootschap Pulchri Studio en hielp bij het schilderen van het Panorama Mesdag (1880-1881), dat nog altijd kan worden bezichtigd. Hij schilderde er onder andere de cavalerie, oefenend op het strand. In 1882 besloot hij een nieuwe weg in te slaan. In een brief schreef hij: ‘Ik zelf, Ik zal de mensch schilderen op de straat en in de huizen de straten en huizen die ze gebouwd hebben ’t leven vooral. Le peintre du peuple zal ik trachten te worden of liever ben ik al omdat ik ’t wil.’ In de jaren 1882-1883 ging hij geregeld om met Vincent van Gogh, met wie hij veel over straat liep ‘om figuren te gaan zoeken en aardige gevallen’. In 1886 verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij met een korte onderbreking in de jaren 1903-1906 de rest van zijn leven bleef wonen. Amsterdam werd zijn werkterrein en de stad en de Amsterdammers zijn voornaamste onderwerp. Met zijn brede, monumentale werken en bijzondere composities, vaak ontleend aan de foto’s die hij op straat maakte, wees hij de weg voor de moderne kunst in de twintigste eeuw. Na 1914 schilderde hij minder en ook fotograferen deed hij nauwelijks meer. Hij overleed op 5 juni 1923 achter zijn ezel, met palet en kwast in de hand.