Collectie


19de en 20e eeuwse Hollandse en Franse schilderkunst

Kunstgalerij Albricht richt zich in het collectiebeleid op verwerving van kunstwerken uit de Haagse School, het impressionisme, het modernisme, zoals neo-impressionisme of pointillisme, expressionisme, kubisme en geometrische abstractie. Belangrijke kunstenaars die tot deze stromingen behoren, zijn vertegenwoordigd in onze collectie.

Wekelijks wordt de collectie uitgebreid met werk van o.a. Hendrik Willem Mesdag, Johan Barthold Jongkind, Willem Roelofs, Floris Arntzenius, George Hendrik Breitner, Isaac Israels, Jan Sluijters, Leo Gestel, Jan Toorop, Kees van Dongen en Charley Toorop.