W.H. (WIM) SCHUHMACHER


Kunstenaars

Biografie

W.H. (WIM) SCHUHMACHER
1894 Amsterdam - 1986 Amsterdam

In eerste instantie wordt Wim opgeleid tot huisschilder aan de ambachtsschool in Amsterdam. Hij wordt daarna de assistent van C.A. Lion Cachet en zal in zijn leven naast schilder ook als vormgever werken. Hij reist zijn hele leven veel door West- en Zuid Europa. Na een expressionistische beginperiode vindt hij zijn weg, via verschillende aanverwante stromingen naar het (magisch) realisme. 'De meester van het grijs' is zijn ondertitel. In alle grote moderne collecties van Nederlands musea is werk van Schumacher te vinden. Het schilderij “Veld met korenschoof” is gedateerd 1914. Schumacher woonde in die tijd in Amsterdam. Het gaat hier om een vroeg werk met duidelijke invloeden van van Gogh gecombineerd met het heersende Amsterdams luminisme. Loosjes-Terpstra zegt over deze tijd : de buitenlandse invloed op de Nederlandse kunst overwegend van Franse van oorsprong was en “ dat men via het impressionistische uitgangspunt steeds meer zocht naar intenser, krachtiger uitdrukking zodat het impressionisme vaak tot expressionisme keerde” ( Loosjes - Terpstra, Moderne kunst in Nederland 1900-1914, Utrecht 1959 pp.314-323) Beide uitspraken gaan op voor Wim Schumacher in dit schilderij dat getuigt van intens (van elkaar gescheiden) kleurgebruik.

1 results sorted by nieuw. Showing results 1 - 1.