P.L.J.F. (PHILIP) SADÉE


Artists

Biography

P.L.J.F. (PHILIP) SADÉE
1837 Den Haag - 1904 Den Haag

‘Doch de liefde tot zijn land is ieder aangeboren en zoo kwam ik na vele omwegen weer terug tot onze eigen zeekusten, waar een verblijf te Zandvoort of te Scheveningen mij heel andere dingen, zoo niet veel schoonere te zien zouden geven’, schreef Philip Sadée (1837-1904) in een biografische notitie van 1883. Sadée, door zijn veelzijdige onderwerpkeuze en kleurgebruik een buitenbeentje binnen de Haagse School, koos in navolging van Jozef Israels (1824-1911) voor het vissersgenre, waar dit schilderij een goed voorbeeld van is. Het zonovergoten strand toont de Scheveningse vrouwen met hun typerende strooien hoeden, terugkerend van de visafslag die destijds altijd op het strand plaatshad. Onder hen een garnalenvisser die met zijn net druk in gesprek is met de vrouwen. In de bomschuit deponeert de visser zijn laatste vangst in de mand van de wachtende vrouw. Voor de arme vrouw links bij het schip wordt de gelegenheid geboden gratis een paar visjes te verschalken. Sadée toont in zijn schilderijen altijd compassie met de minder bedeelden en heeft oog voor de vaak harde omstandigheden waarmee te vissers te maken kregen.

Works for sale

1 results sorted by artist. Showing results 1 - 1.